ΔΕΥΤΕΡΑ

 • ΠΑΙΔΙΑ 1 | 4-7 yrs

 • ΠΑΙΔΙΑ 2 | 8-12 yrs

 • ΜΙΚΤΟ

ΤΡΙΤΗ

 • ARTE BALLET

 • CAPO-FITNESS

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • ΠΑΙΔΙΑ 1 | 4-7 yrs

 • ΠΑΙΔΙΑ 2 | 8-12 yrs

 • ΜΟΥΣΙΚΗ

 • ΜΙΚΤΟ

ΠΕΜΠΤΗ

 • ARTE BALLET

 • CAPO-FITNESS

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • ΜΙΚΤΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • SAMBA

  - Κάθε 2 Εβδομάδες